arian2012news

http://arianzolfaghari.wordpress.com

  • مصاحبه آرین میرذوالفقاری با رادئو اسرائیل RADIO RADIS IN

  • مصاحبه آرین میرذوالفقاری با شبکه ایران آریائی

300هزار تومان، هزينه ماهيانه سبد غذايی خانوار ايرانی

Posted by arian2012news در اکتبر 9, 2011

سایت ملت آنلاین: غذا هنوز دغدغه اول ساكنان كره خاكي است. سطح رفاه در جهان در اين نقطه با نقطه‌اي ديگر چنان متفاوت است كه انگار گرسنگان اين‌جا از كره‌اي ديگر و سيراب‌هاي جهان در نقطه‌اي ديگر از هستي و كره‌اي ديگر چشم به جهان گشوده‌اند. بر اساس اين گزارش، با وجود اين‌كه بين سال‌هاي 1990 و 2006 از شمار گرسنگان جهان كاسته شد اما در سال‌هاي اخير بار ديگر به تدريج بر تعداد آنها افزوده شده است،به‌طوري كه تازه‌ترين آمار به دست آمده در سال جاري نشان مي‌دهد كه بيش از يك ميليارد انسان گرسنه در جهان وجود دارد.

افزايش 12 درصدي قيمت مواد غذايي

بررسي متوسط قيمت جهاني مواد غذايي در دوره زماني 10-2005 ميلادي، رشد سالانه 1/12 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، بررسي شاخص قيمت مواد غذايي فائو نشان مي‌دهد شاخص مذكور از 117 واحد در سال 2005 ميلادي به بالاترين ميزان خود يعني 200 واحد در سال 2010 ميلادي رسيده است. ميانگين نرخ رشد سالانه شاخص طي دوره مورد نظر 1/12درصد بوده است.

از دلايل عمده افزايش قيمت مواد غذايي طي دوره مورد بررسي مي‌توان به افزايش قيمت غلات، دانه‌هاي روغني و شكر در اثر بروز پديده خشكسالي و شرايط بد آب و هوايي در مناطق عمده توليد غلات، كاهش ذخاير غلات، دانه‌هاي روغني و مصرف علوفه‌هاي دامي در توليد سوخت‌هاي بيوفسيلي اشاره كرد.

همچنين افزايش قيمت نفت، افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل، افزايش محدوديت‌هاي صادراتي، افزايش سرمايه‌گذاري در بازارهاي آتي، رشد جمعيت و رشد اقتصادي كشورها از ديگر عوامل افزايش قيمت مواد غذايي طي سال‌هاي گذشته بوده است. بررسي جداگانه شاخص‌هاي قيمت مواد غذايي نشان مي‌دهد

طي دوره مورد بررسي شاخص قيمت غلات با ميانگين نرخ رشد سالانه 12 درصد از 4/103 واحد در سال 2005 ميلادي به 6/182 واحد در سال 2010 ميلادي افزايش يافته است كه نسبت به سال 2005 از نرخ رشد 6/76 درصدي برخوردار بوده است. عدم رشد كافي عرضه غلات براي پاسخگويي به روند افزايشي تقاضا به همراه ساير عوامل باعث افزايش قيمت غلات به‌ويژه در سال‌هاي 2007 و 2008 ميلادي شده است.

شرايط بد آب و هوايي در كشور‌هاي عمده صادر‌كننده غلات از جمله روسيه، قزاقستان، كانادا، استراليا، آرژانتين، امريكا و اروپا نيز در افزايش قيمت غلات در سال 2010 ميلادي تاثير عمده‌اي داشته است. همچنين در اين دوره شاخص قيمت روغن و دانه‌هاي روغني با يك روند افزايشي از 4/103 واحد در سال 2005 به عدد 225 در سال 2008 ميلادي افزايش يافته است، بنحوي كه نسبت به سال 2005 ميلادي 4/118 درصد رشد داشته است.

شاخص مذكور در سال 2009 ميلادي 75 واحد كاهش يافته و مجددا با افزايش 6/28 درصدي، به 193 واحد در سال 2010 رسيده است. كاهش توليد دانه‌هاي روغني در اثر شرايط نامناسب آب و هوايي، كاهش ذخاير جهاني دانه‌هاي روغني، افزايش تقاضا براي مصرف در صنايع غذايي و همچنين افزايش قيمت نفت رخ داده است.

طي اين دوره شاخص قيمت شكرنيز با نوساناتي از 140 واحد در سال 2005 ميلادي به عدد 302 واحد در سال 2010 ميلادي رسيده است، به گونه‌اي كه ميانگين نرخ رشد سالانه قيمت شكر طي اين دوره 6/16 درصد بوده است. شرايط نامساعد آب و هوايي در كشور‌هاي عمده توليد‌كننده شكر از جمله برزيل، استراليا، آرژانتين و ژاپن نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش قيمت شكر داشته است.

در اين دوره شاخص قيمت گوشت از نوسانات كمتري در مقايسه با گروه‌هاي غذايي ديگر برخوردار بوده و كمترين نرخ رشد قيمت در ميان اقلام عمده مواد غذايي را به خود اختصاص داده است، به‌طوري كه با ميانگين نرخ رشد سالانه 5 درصد از عدد 1/120 در سال 2005 به عدد 2/152 در سال 2010 ميلادي افزايش يافته است. همچنين طي اين دوره شاخص قيمت لبنيات با ميانگين نرخ رشد سالانه 1/8 درصد از 135 واحد در سال 2005 ميلادي به 200 واحد در سال 2010 ميلادي رسيده كه نسبت به سال 2005 ميلادي از رشدي معادل 48 درصد برخوردار بوده است.

افزايش روند قيمت مواد غذايي در سال 2011

پيش‌تر مشاور ارشد صندوق بين‌المللي پول هشدار داده بود كه به علت رشد فزاينده تقاضا و كمبود توليد، قيمت مواد غذايي و محصولات كشاورزي در سال 2011 روندي صعودي خواهد داشت. بلومبرگ به نقل از توماس هلبلينگ آورده است كه «افزايش درآمد در كشورهاي در حال توسعه موجب رشد تقاضاي گوشت و لبنيات شده است و اين مسئله افزايش توليد مواد غذايي را ضروري كرده است. افزايش تقاضا براي توليد سوخت‌هاي زيستي نيز فشار زيادي را بر قيمت مواد غذايي وارد خواهد كرد».

وي در ادامه افزود سال‌ها زمان نياز خواهد بود تا تعادل واقعي بين عرضه و تقاضاي جهاني مواد غذايي و محصولات كشاورزي حاصل شود و نمي‌توان در طي چند ماه اين تعادل را برقرار كرد. لوك ماتيوس كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره گفت به نظر مي‌رسد روند صعودي قيمت مواد غذايي بيش‌تر از بحران سال 2008 به طول خواهد انجاميد. اين‌بار اقلام مواد غذايي و محصولات كشاورزي كه با رشد چشمگير قيمت روبه‌رو شده است در مقايسه با سال 2008 بيش‌تر است.

قيمت ذرت در بازار شيكاگو در 12 ماه اخير بيش از 92 درصد رشد داشته است. ميزان ذخاير جهاني ذرت به پايين‌ترين حد خود در 37 سال اخير رسيده است. قيمت جهاني گندم نيز در سال گذشته بيش از 65 درصد رشد داشته است.

وقوع خشكسالي در روسيه و اروپاي شرقي تاثير زيادي در كاهش توليد و افزايش قيمت غلات داشته است. بر اساس پيش‌بيني وزارت كشاورزي امريكا ذخاير غلات جهان در فصل زراعي آينده بيش از 13 درصد كاهش خواهد يافت. اين نخستين‌بار از سال 2007 خواهد بود كه ميزان ذخاير جهاني غلات با كاهش روبه‌رو مي‌شود.

عبدالرضا عباسيان كارشناس ارشد فائو نيز تاكيد كرد افزايش قيمت برنج موجب نگراني‌هاي زيادي شده است. برنج غذاي اصلي بيش از نيمي از جمعيت زمين را تشكيل مي‌دهد. عدم رشد چشمگير قيمت برنج در مقايسه با ذرت و گندم هنوز جاي اميدواري را براي كارشناسان اقتصادي باقي گذاشته است تا اقتصاد جهان را از بحران غذايي نجات دهد. افزايش قيمت مواد غذايي موجب تنش‌هاي سياسي گسترده‌اي در سراسر جهان به‌ويژه خاورميانه و شمال آفريقا شده است.

كاهش توليد و صادرات محصولات كشاورزي از سوي كانادا، استراليا و روسيه تاثير زيادي در افزايش قيمت جهاني مواد غذايي داشته است. وي افزود افزايش قيمت جهاني نفت نيز تاثير منفي زيادي بر بازار محصولات كشاورزي داشته و به نظر مي‌رسد قيمت جهاني گندم طي ماه‌هاي آينده افزايش بيش‌تري خواهد يافت. عباسيان افزود افزايش قيمت مواد غذايي در سال 2010 موجب شد تا تعداد افرادي كه با سوءتغذيه روبه‌رو هستند به بيش از 925 ميليون نفر برسد.

بانك جهاني نيز اعلام كرد افزايش قيمت مواد غذايي از ماه ژوئن تاكنون موجب فقير شدن 44 ميليون نفر در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش فائو توليد جهاني مواد غذايي طي سال‌هاي 2010 تا 2050 بايد بيش از 70 درصد افزايش يابد. جمعيت جهان تا اين سال به بيش از 9 ميليارد نفر خواهد رسيد.
تفاوت‌هاي معنادار

آنچه كه از اين جدول بر مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه تفاوت ميزان هزينه يك خانواده متوسط در آلمان با 500 دلار در هفته با خانواده‌اي در چاد با يك دلار و 23 سنت در هفته تفاوتي معنادار دارد. شايد خانواده‌اي كه يك دلار و 23 سنت در چاد براي تامين هزينه هفتگي غذاي خود داشته باشد، نسبت به ساير خانواده‌ها در چاد گرسنه تلقي نشود اما در مقايسه با بريتانيا و ژاپن و آلمان و… طبيعتا خانواده‌اي گرسنه است.

اين جدول نه بر اساس ميزان متوسط هزينه سفره خانوار در كشورهاي ذكر شده كه بر اساس ميزان هزينه هفتگي سفره خانواده‌هاي منتخب در هر كشور صورت گرفته است. تنها براي ايران هزينه نسبي سفره لحاظ شده است كه آمار آن براساس آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي به صورت تقريبي استخراج شده است.

طبيعتا در ايران نيز خانوارهايي وجود دارند كه هزينه سفره آنها در هفته از هزينه سفره آلماني‌ها و بريتانيايي‌ها بيش‌تر مي‌شود و خانواده‌هايي نيز هستند كه با چهارصد هزار تومان در ماه روزگار مي‌گذرانند و سهم مواد غذايي گران‌تر مانند گوشت و مرغ و… در سبد غذايي‌شان اندك است. فاصله طبقاتي در ايران نيز چيزي نيست كه كسي بتواند از آن چشم پوشيده يا حتي انكارش كند.

همين امسال بود كه خبر عرضه بستني با روكش طلا در برج ميلاد منتشر شد در حالي كه كمي آن طرف‌تر در همين شهر تهران ميزان كالري كافي به بسياري از كودكان و پدرو مادرهايشان نمي‌رسد. بحث بر سر مقايسه يك خانواده نرمال در 15 كشور برگزيده‌اي است كه نامشان در اينفوگراف ذكر شده است. غذاهاي مورد علاقه آنها نه غذاهاي ملي كه علائق متوسط خانواده‌هاي منتخب است. لازم به ذكر است كه در كشورهاي عربي مانند مصر نه يك خانواده بلكه چند نسل در كنار هم زندگي مي‌كنند.

اين وضع در بوتان نيز به چشم مي‌خورد. براساس استاندارد سازمان خواروبار سازمان ملل متحد، گرسنگي به مصرف روزانه كمتر از 1800 كالري تعريف شده است. اين ميزان كالري براي سلامت بدن و توانايي كار انسان‌ها ضروري است. كاهش شمار گرسنگان جهان تاثير قابل توجهي بر پيشرفت، توليد و وضع اقتصادي كشورهاي جهان خواهد داشت.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: